bạn nên biết

Lưu ý kê phòng ngủ để vợ chồng hạnh phúc

Lưu ý kê phòng ngủ để vợ chồng hạnh phúc

Lưu ý kê phòng ngủ để vợ chồng hạnh phúc

Theo thuyết phong thủy, sự xâm nhập, xáo trộn khí từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong xảy ra ở chính nơi riêng tư nhất (cái giường ngủ) nên không đảm bảo yên ổn trong đời sống vợ chồng. Sự không yên ổn đó khiến họ sinh ra những ham muốn ngoài luồng. Việc ...