cẩn trọng với phòng ngủ

Cẩn trọng với những mối đe dọa từ phòng ngủ

Để chăn, ga, gối, đệm bẩn Chăn, ga, gối và cả đệm là những vật tiếp xúc trực tiếp với cơ thể chúng ta trong lúc ngủ. Đặc biệt, những đồ vật này còn có ảnh hưởng rất lớn tới các bộ phận nhạy cảm như hệ hô hấp, da... Chính vì thế, vệ sinh chăn, ...