giường gấp hàn quốc

Giường gấp Hàn Quốc 004

Giường gấp Hàn Quốc 004

Giường gấp Hàn Quốc 004

Mô tả gồm 4 loại: Loại 1 (Loại 65): Kích thước sử dụng: dài 1,8m; rộng 0,65m; cao 0,35m; trọng lượng 17kg, tải trọng: 120 kg Loại 2 (Loại 75): Kích thước sử dụng: dài 1,9m; rộng 0,75m; cao 0,35m; trọng lượng 19kg, tải trọng: 120 kg Loại 3 (Loại 90): Kích thước sử dụng: dài 1,9m; rộng 0,90m; ...

Giường gấp Hàn Quốc 002

Giường gấp Hàn Quốc 002

Giường gấp Hàn Quốc 002

Mô tả Kích thước sử dụng: chiều dài 1,86m; chiều rộng 0,75m; chiều cao 0,28m Kích thước gấp gọn: chiều cao 1,03m; chiều rộng 075m; chiều day 0,2m Giường gấp 2 khúc với trọng lượng: 15,5 kg; Tải trọng: 100 kg. Giường xếp có phần đầu nâng được 5 cấp khác nhau, lớp nệm dày 5 cm. Phần khung của ...