những cấm kỵ

Giường ngủ và những cấm kỵ

Giường ngủ và những cấm kỵ

Giường ngủ và những cấm kỵ

1. Đầu giường không nên để xà ngang ép đỉnh Trong phong thủy giường ngủ, đầu giường có xà ngang ở trên gọi là huyền trâm sát, chủ tổn nhân khẩu. vì thế, nếu đầu giường có xà ngang sẽ không có lợi cho sức khỏe của người ấy. Để hóa giải nên xê dịch đầu giường ...